sidor

måndag 29 januari 2018

Tänkvärt!Vem bestämmer vad som är normalt?

Sensorisk lek
Vi har i vår strävan efter att hitta meningsfulla och utmanande aktiviteter/lekar/material till alla barn sett att känsellek lockar många barn. Här har vi använt vanligt matris som vi presenterat på lite olika sätt beroende på individuella intressen. Vi har färgat riset med olika hushållsfärger. Det kan användas på många olika sätt tex känna, hälla i, hälla ur, mäta osv. 

"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter". (Lpfö-98/16)

#förskola#enförskolaföralla #olikamaterial#känsel#känsellek#barnsinflytande#meningsfullaaktiviteter #matematikiförskolan#matematik#mäta#lustattlära#sensory#sensoryplay

onsdag 13 december 2017

Tänkvärt!Vårt jobb är att möta alla barn där de befinner sig utvecklingsmässigt och utmana där, oavsett om de "flyger högt eller lågt".
Ur skollagen:
”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen".
Inte lätt men vårt mål!

#förskola#enförskolaföralla#skola#förhållningssätt#minions#olikaärbra#påvägfärdigheter#unik#citat#qoutes #

torsdag 31 augusti 2017

BabblarnaBabblarna är ett språkmaterial som på ett lustfyllt sätt utvecklar barnens språk och språkljud genom lek. Vi har byggt upp ett Babblarrum (se inlägg nedan) där vi försökt skapa många tillfällen att träna på bla. språkljuden, här är ett: Fyllda petflaskor som var och en representerar en Babblare. Vi har fyllt flaskorna med olika material och mängd för att förutom språkljuden få in och leka med bl.a. Färger, antal och matematiska begrepp: lätt, tung, mer, mindre, full...
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp," (lpfö-98/16)

onsdag 30 augusti 2017

Podcast: Utvecklingspodden!Hittade ett poddavsnitt från utvecklingspodden på pedagog Värmlands hemsida. I avsnittet beskriver de ett projekt som tre förskolor i Karlstad arbetar med under tre terminer som handlar bl.a. om tydliggörande pedagogik. De gör en satsning för att all personal ska få verktyg att möta barn som utmanar. Låter mycket lovande och främjande!
Här hittar ni podden!
Citat från podden och hur de ser på framtiden under och efter projektet: "Vi kommer vara väl rustade för vilket barn som helst som kliver in genom våra dörrar, det finns en miljö det finns ett tänk som gynnar alla så även om man skulle få ett barn som har stora svårigheter med vad det än är så står vi redo".

måndag 28 augusti 2017

Arbetsordning, skapande!


För att göra pyssel/skapande tillgängligt för fler barn använder vi ibland olika sorters arbetsordningar/steg för steg instruktioner med hjälp av bilder. Barnen vet då vad som förväntas och får stöd med arbetsminnet. Här visar vi en vanlig förekommande aktivitet på förskolan, klippa ut bilder ut tidningar och sen göra ett collage. 
Ju mer vi anpassar desto mer energi finns över till syftet som kan va tex klippa/finmotorik, socialt samspel/småprata med kompisen medan man klipper osv...
"Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan." (Lpfö-98/10)

#förskola#enförskolaföralla#meningsfullaaktiviteter#arbetsordning#bildersomstöd#skapande#collage#sparaenergi#självständig