sidor

måndag 10 april 2017

Tänkvärt!"Att tänka på när det bara händer"


#förskola#skola#förhållningssätt#bemötande#hyss#emililönneberga#pedagogiskacitat#astridlindgren#intemedmening

Turtagning!


Här använder vi återvunnet material igen i syfte att hitta meningsfulla aktiviteter/lekar för alla. Vi har här en plocklåda gjord av en ikeaback och sakerna man lägger i backen kan varieras i massor.Fungerar bra att leka med ensam eller tillsammans med någon och då med tex turtagning som mål.


#förskola#meningsfullaaktiviteter#återvunnetmaterial#leka#turtagning#plocklåda#orsakverkan#utvecklingochlärande#leklåda#plockai#läggi

Turtagning!


Här använder vi återvunnet material igen i syfte att hitta meningsfulla aktiviteter/lekar för alla. Vi har här en toarullehållare med gardinstångsringar som används ungefär som en plocklåda fast man trär på istället för att plocka i. Fungerar bra att leka med ensam eller tillsammans med någon och då med tex turtagning som mål.


#förskola#meningsfullaaktiviteter#återvunnetmaterial#leka#turtagning#toarullehållare#gardinringar#utvecklingochlärande

söndag 9 april 2017

Meningsfulla aktiviteter: Pettsson och findus, alfabetet, siffror, Bamse och han vänner!


Här visar vi hur vi har gjort olika sorters aktiviteter av återvunnet material (mjölkförpackningslock). 

Detta bl.a. för att bygga vidare på barnens intressen och därmed öka meningsfullheten så att leken utvecklas. 


Pettson och Findus

Bamse och hans vänner

Alfabetet och siffror 0-100

Alfabetet, matcha.


#förskola#lpfö#utvecklaleken#byggapåintresse#pettssonochfindus#läggspel#matcha#lägglika#meningsfullhet#mjölkförpackningslock#återvunnetmaterial#bamse#alfabetet

tisdag 21 mars 2017

Studiepaket från SPSM: AKK


Vi fortsätter med AKK och ett tips på ett kostnadsfritt studiepaket från spsm och just alternativ kommunikation.
Kan göras enskilt eller i grupp/arbetslaget. Här hittar ni länken  till akkpaketet.

#förskola#skola#akk#alternativkommunikation#spsm#studiepaket#allasrätttillkommunikation


Föreläsningstips: Rätten till kommunikation!


Ytterligare tips på en föreläsning om bl.a. Akk (alternativ kommunikation) på ur.se med Gunilla Thunberg, logoped på Dart. Hon är även förälder till Alfred som har autism och utvecklingsstörning. Gunilla brinner för allas rätt till kommunikation och är med i många olika projekt för att öka kunskapen kring detta. Föreläsningen tar upp mer av inläggen nedan.

Här har ni direktlänken till föreläsningen.


#förskola#skola#lss#akk#bildersomstöd#teckensomstöd#kommunikation#logoped#utvecklingochlärande #dart#gunillathunberg#ur.se#allasrätttillkommunikation


Rätten att kommunicera!


Rätten till kommunikation:


Dart har översatt och skapat ett bildstöd om människors rättigheter till kommunikation. (Skapat av amerikanska logopedförbundet och olika intresseföreningar)
Dessa rättigheter tas bl.a. upp i barnkonventionen (som blir lag nästa år) och FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. 


Tex i Barnkonventionen tar man upp rätten till kommunikation i artiklarna om bl.a. Inflytande, information, lika värde, må bra.


FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning tar bla upp:
-att kommunikationen måste anpassas.
-att akk(alternativ kommunikation) också räknas som kommunikation inte bara tal.
-att användning av akk ska befrämjas.
-att det ska finnas kunskap om akk i alla skolformer osv.


Läs mer och Se bilden närmre på:
http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/Ratten_att_kommunicera_bildversion.pdf


#förskola#skola#språk#kommunikation#akk#alternativkommunikation#bildstöd#takk#gakk#allasrätttillkommunikation#logoped#barnkonventionen#fnkonventionenomrättigheterförpersonermedfunktionshinder#dart