sidor

lördag 31 oktober 2015

Språklåda: Godnatt alla djur


Här är språklådan:Godnatt alla djur, skriven av Lena Arro. Här tränar/funderar bla. över begrepp som stor-liten, trångt-få plats, drömmar, ljud, olika djur osv

Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen.
Vi använder språklådorna både enskilt (1 vuxen-1 barn) och i olika gruppkonstellationer. Vi använder den som vi läser en bok, i samtal, dramatisering osv oftast är det vi pedagoger som håller i trådarna men ibland står barnen för showen. Vi har dem i samlingar, väntasituationer, när inget annat fungerar osv. För att behålla spänningen så är det alltid en pedagog med när vi använder lådan. Det är ett sätt att på ett lustfyllt sätt få in målen i Läroplan för förskolan. Vi brukar ofta tillverka nya språklådor i samband med nya teman/projekt och vi tänker att de ska bygga på barnens intressen och sånt vi fångat upp i barnobservationer. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och
stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.


Språkträning

Vi får ofta uppgifter från bla logoped som barnen ska träna på, här gör vi uppgiften genom att fiska korten. Den här uppgiften tränar verb, pojken gråter, pojken hoppar osv. Fiskespöt gör träningen mer lustfyllt och då ökar motivationen. Fiskespöt används flitigt i andra situationer också, språkträning, sångkort, ramsor, bokstäver, siffror...


Fiska verb.

Fiska bokstavsramsor.
Minns inte var vi skrivit ut ramsorna men det finns något liknande på: Marias lekrum

tisdag 27 oktober 2015

Bildstöd

Ett sätt att ge barnen stöd och underlätta i vardagen är att ha bildstöd i många situationer. Vi minskar då stress och ökar chansen att barnen förstår vad som förväntas och kan därmed tillgodogöra sig omvärlden mer. De här toalett- och handtvättsbildstöden underlättar i toalettsituationen då barnen tydligt kan se vad de förväntas att göra. Plus att det är ett stöd för minnet, att hålla kvar momenten som ska göras om man har svårt att komma ihåg eller redan gått över i nästa aktivitet i tanken. 

Bildstöden/bilderna är hämtade gratis på bildstod.se


fredag 23 oktober 2015

Språklåda: Pappa är sjuk, sa lilla spöket Laban
Här är språklådan: Pappa är sjuk, sa lilla spöket Laban (Skriven av Inger och Lasse Sandberg) Vi har anpassat boken genom att korta ner/förenkla berättelsen så det blir mer tillgängligt till just de barnen vi har. Här tränar/funderar vi över begrepp som lätt-tung, färger, former, antal, ordningstal, veckodagar osv...
Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen.
Vi använder språklådorna både enskilt (1 vuxen-1 barn) och i olika gruppkonstellationer. Vi använder den som vi läser en bok, i samtal, dramatisering osv oftast är det vi pedagoger som håller i trådarna men ibland står barnen för showen. Vi har dem i samlingar, väntasituationer, när inget annat fungerar osv. För att behålla spänningen så är det alltid en pedagog med när vi använder lådan. Det är ett sätt att på ett lustfyllt sätt få in målen i Läroplan för förskolan. Vi brukar ofta tillverka nya språklådor i samband med nya teman/projekt och vi tänker att de ska bygga på barnens intressen och sånt vi fångat upp i barnobservationer. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och
stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.Nabbipärlor


Att skapa/pyssla kan vara en lustfylld aktivitet men om man inte vet vad som förväntas eller vad det ska bli (föreställningsförmåga) så kan det bli en aktivitet som man väljer bort,låter bli. Vi brukar jobba med tydliga förväntningar/mål tex. bestämt antal pärlor som ska pärlas på armbandet, eller en färdig modell/förebild av pysslet. Vi använder gärna förtydligande i form av bildstöd, siffror osv
En del har reagerat och kan tycka att det hämmar kreativiteten att ha en färdig modell/förebild men vi tänker att de barn som har kreativa idéer kan utveckla sitt skapande vid fler tillfällen medan de som har motigare inte får ta del av skapande överhuvudtaget om de inte får detta presenterat för sig. 
När vi skapar/pysslar tänker vi alltid att det ska finnas material tillgängligt i olika svårighetsgrader. 

Här har vi pärlor i olika varianter så att aktiviteten blir tillgänglig för många som möjligt.  • Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.

torsdag 22 oktober 2015

Språklådor
Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen.

Vi använder språklådorna både enskilt (1 vuxen-1 barn) och i olika gruppkonstellationer. Vi använder den som vi läser en bok, i samtal, dramatisering osv oftast är det vi pedagoger som håller i trådarna men ibland står barnen för showen. Vi har dem i samlingar, väntasituationer, när inget annat fungerar osv. För att behålla spänningen så är det alltid en pedagog med när vi använder lådan. Det är ett sätt att på ett lustfyllt sätt få in målen i Läroplan för förskolan. Vi brukar ofta tillverka nya språklådor i samband med nya teman/projekt och vi tänker att de ska bygga på barnens intressen och sånt vi fångat upp i barnobservationer. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och
stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.


De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

måndag 19 oktober 2015

Hej och välkomna till vår blogg!

Vi är ett arbetslag på en förskola som vill öka kunskapen och förståelsen kring barn med särskilda behov. På den här bloggen tänkte vi visa lite av vårt arbete. Vi startade upp ett konto på instagram för en månad sedan och har fått ett otroligt gensvar där och fått en del förfrågningar om vi har någon blogg eller hemsida. Så sagt och gjort här är vårt försök att blogga. Följ oss gärna på instagram: Specialpedagogik i förskolan