sidor

torsdag 29 september 2016

Tänkvärt!


Klokt citat av författaren och forskaren Temple Grandin:


"Det måste läggas mer vikt vid vad ett barn kan göra, istället för vad det inte kan göra."

There needs to be a lot more emphasis on what a child can do instead of what they cannot do."


#förskola#skola#enförskolaföralla#förhållningssätt#barnkonventionen#templegrandin#npf#


Lekaleksamling


Här är ex på vår lekaleksamling: 


Vi har med oss en låda med lekkort och tillhörande konkreta föremål till varje lek. Tex ett hundben till hunden och benet. Ibland är det en lek i lådan ibland flera.
Lådan är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet/lekar men ändå ha samma struktur. 

Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt.


Mattorna ger en tydlig förväntan om vart jag ska sitta. Mattorna använder vi i fler situationer så barnen slipper lägga energi på ytterligare en sak och därmed blir mer delaktiga i den tänkta aktiviteten.
Läs här om ni vill veta mer om hur vi tänker om samlingar.


#förskola#skola#samling#anpassningar#lekalek#hundenochbenet#tipp#russinleken#tydliggörandepedagogik

Såhär tänker vi kring samlingar...


Såhär tänker vi kring samlingar:


Samling är en omtalad aktivitet på förskolan som ställer ganska höga krav och som många barn har svårt att klara av. Tex lyssna, sitta stilla, kommunikation, uppmärksamhet, impulskontroll osv. 


Vi tänker ändå att den fyller en viktig funktion som tex gemenskap, träna på att göra saker tillsammans, ett sätt att förberedas på saker som ska hända osv.
Så vi tänker att vi anpassar och tydliggör samlingen så de barnen som har behov av att ha samling kan vara med. 


Istället för att ha en enda lång samling så delar vi upp den i flera korta och att varje samling bara har en eller ett par funktioner tex, sångsamling, lekaleksamling, rörelsesamling, språklådesamling osv. 


Vi har även en samling som innehåller lite av allt för de barn som fixar det. Vi alternerar/ varierar samlingarna under veckan. Vi ser på samlingen som ett av många lärtillfällen.
Vidare delar vi in barnen i olika grupper beroende på vart de befinner sig i utvecklingen, vilket behov de har, vilken dagsform man har.


En del är med på alla och en del barn är kanske med på "bara" sångsamlingen. Viktigt är att vi försöker hitta något för alla och att vi alltid tänker att barnen ska få lyckas och gå ifrån samlingen med en känsla av meningsfullhet och inte misslyckanden.
Vi tänker att ju mer man som pedagog känner att man vill tillrättavisa och säga till barnen desto sämre har vi jobbat på att anpassa samlingen så alla kan vara med och då måste vi tänka om. 


Vi försöker att ha en tydlig struktur i samlingarna även om innehållet varierar beroende på vilken "sorts" samling det är. Vi använder alltid konkret material för ökad förståelse och därmed ökar delaktigheten.

Exempel på olika samlingar kommer i senare inlägg😊


#förskola#skola#samling#samlingar#delaktighet#tillgänglighet#enförskolaföralla


Bildstöd/Pekprat


Blir så glad av att se ställen som jobbar på att öka tillgängligheten för fler funktionsvariationer, den här pratkartan finns tillgänglig i Karlstads stadspark (Mariebergsskogen) så att fler kan kommunicera om vad de kan tänkas uppleva där. Även toppen att ta med hem så man kan få återberätta vad man gjort.💪🏼👌🏻👊🏻😀

Här kan ni läsa mer. Här hittar ni pratkartan i pdf-fil.


#tillgänglighet#pratkarta#kommunikation#akk#alternativkommunikation#pekprat#bildkommunikation#delaktighet#mariebergsskogen

Tänkvärt!


Bild av Osara Zimmerman

#inkludering#tillgänglighet#anpassasåallakanlyckas#enförskolaföralla#enskolaföralla#förskola#skola


Stöd i övergångar!


Om man har jobbigt att ta sig från den ena aktiviteten till den andra tex lek till ut så har vi sett att det för en del barn fungerar att få ta med sig en liten del av aktiviteten med in i nästa, tex ta med bilen ut. Övergången blir smidig och leksaken mister ofta sin glans och barnet börjar leka med annat väl på plats i nästa aktivitet. För om man har svårt att föreställa sig vad som kommer att hända i nästa aktivitet så kan det vara tryggt att ha med sig det som är välkänt.
Detta utesluter inte att man behöver ett eventuellt bildschema eller andra former av tydliggöranden.


#förskola#enförskolaföralla#kompensera #övergångar#hjälpmedel#anpassningar#tips


Social berättelse: När du leker med de andra barnen...


Här är ett exempel på en social berättelse till barn som vill ta kontakt med andra barn men inte riktigt vet hur.

En social berättelse är ett sorts hjälpmedel som kompenserar svårigheter som att tolka, förstå och hantera sociala situationer. Vår upplevelse är att sociala berättelser är bra för väldigt många barn, inte "bara" de som har kognitiva svårigheter.

Vi "läser" berättelsen tillsammans med barnet/barnen vid flertalet tillfällen innan det inträffar dvs i förebyggande syfte. En del barn behöver ha "berättelsen" tillgänglig under lekstunden som ett extra kom-ihåg. Det minimerar även tjat, det räcker ofta att visa/peka på berättelsen så har barnen lättare att komma ihåg hur man ska göra.
Berättelsen är gjord i dataprogrammet inprint..


Förskola#lpfö#specialpedagogik#socialaberättelser #hjälpmedel#bildstöd#kompensera#enförskolaföralla#visuelltstöd#förebygga#slippamisslyckas


måndag 12 september 2016

Tänkvärt!


Vi brukar tänka på vårt arbete som ett detektivjobb, att hitta vägar till lärande för alla barn. Finns "ingen" väg så måste vi skapa en!


" Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt."(lpfö-98/10)


(Vi hittade och lånade bilden från Picturequotes.com)

#förskola#skola#lpfö#hittavägartilllärande#tänkautanförboxen#meningsfullaaktiviteter #anpassningar #hjälpmedel

Bildstöd vid övergångar.

Bildstöd mellanmål.Vi ser att övergångarna på förskolan är utmanande för många barn. Hur vi stöttar barnen i dessa övergångar kan se väldigt olika ut. Allt ifrån en närvarande pedagog som stöttar verbalt, till olika former av hjälpschema. Här ser ni en form av hjälpschema som hjälper barnet att veta vad som ska hända och att hålla fokus. Schemat gör också att man som pedagog kan minska på "tjatet" och istället påminna genom att peka.
Bilderna kommer från gratisprogrammet bildstod.se


#förskola#kognitivahjälpmedel#hjälpmedel#anpassningar#hjälpschema#bildstöd#förbygga

tisdag 6 september 2016

Tänkvärt!


Talande tavla om alla pedagogers viktiga arbete för att nå alla barn.
Trevlig helg!
#förskola#skola#pedagog#tänkautanförramen #tänkautanförboxen#integörasommanalltidgjort#tänkvärt#herregudco

Leklåda: Staplarna och mosaik


Att hitta leksaker som är tydliga och inbjudande är inte alltid det enklaste. De här staplarna och mosaiken har genom åren visat sig vara favoriter. De är färgglada och inbjuder till lek, de är väldigt tydliga med vad som förväntas och man har lekt färdigt när alla delar är slut. De går att bygga med själv, turas om, bygga lika, bygga bredvid osv beroende på utvecklingsnivå.
Dessa delar är ofta en förutsättning för många barn i behov av särskilda insatser dvs vad ska jag göra?, hur länge ska jag göra det? Endel barn behöver även veta vart de ska vara när de leker och med vem. Det behövs en tydlig början, mitten och slut!
Om leksakerna är tydliga så blir det lättare att samspela med andra...


#förskola#enförskolaföralla#tillgänglighet#lek#samspel#meningsfullaaktiviteter#tydliggörandepedagogik #vad?#vart?#hur?#medvem?#hurlänge?

Tänkvärt!


En klockren bild med tillhörande citat!
Våga tänka nytt och i andra banor så kan vi lotsa fler barn till utveckling😊

#förskola#skola#enförskolaföralla#lpfö#olikaärbra#vändpåtanken#trevlighelg#lotsabarntillutveckling#bytaperspektiv#förståelse

Språklåda: Ljud


Den här språklådan bygger på boken: Ljud skriven av Liesbet Slegers


Läs mer här om hur vi tänker och jobbar med språklådor.#förskola#lpfö#språklåda#språkutveckling#begreppsbildning#saga#tillgänglighet#leka#enförskolaföralla