sidor

tisdag 22 mars 2016

Lära av att misslyckas eller att lära av att lyckas

 

Detta citat ur Bo Hejlskov Elvens bok, Barn som bråkar -Att hantera känslostarka barn i vardagen, väcker en hel del tankar kring bemötande:
"De flesta vuxna lär sig någonting varje gång de misslyckas. Därför gör vi för det mesta bara samma fel några få gånger. Men barn kan misslyckas på samma sätt om och om igen utan att det innebär att de slutar med det de misslyckas med. De lär sig i stället när de lyckas. Ju oftare ett barn misslyckas desto mindre lär det sig av det. Därför fungerar inte tillrättavisningar och straff."

måndag 21 mars 2016

Rocka sockorna!


Glöm inte att rocka sockorna👣Ett roligt sätt att uppmärksamma och sprida kunskap om allas lika värde!
Bild lånad här.#rockasockorna #olikaärbra#annorlundaärbra #annorlundaärroligt


torsdag 17 mars 2016

Påskpyssel med bildstöd


Påskpyssel med bildstöd för kommunikation och därmed ökad tillgänglighet/delaktighet. 
Bildstödet hjälper även barnen att utveckla/ utmana i skapandet, att våga prova det man ser är lättare än att bara höra alternativen.


"Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan." (Lpfö-98/10)

#förskola#lpfö#delaktighet #meningsfullhet#skapande#påskpyssel#pekprat#pratkarta

Pyssel: PåskPåskpyssel med bildstöd för kommunikation och därmed ökad tillgänglighet/delaktighet. 
Vi försöker hitta alternativa vägar till att anpassa pysslet så att alla kan delta, här använder vi vantar och strumpor till fot och handavtryck för de barn som har superjobbigt att få färg på sig. Vips så blir Påskpysslet tillgängligt för fler som annars skulle ha avstått. 

"Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan." (Lpfö-98/10)

Vi har även färdiga mallar/modeller av pysslet för de som behöver. Endel kan tycka att det hämmar kreativiteten att ha det. Men vi tänker att de barn som har kreativa idéer kan utveckla sitt skapande ändå, medan de som har motigare inte får ta del av skapande överhuvudtaget om de inte får detta presenterat för sig. 

"Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov." (Lpfö-98/10)SorteringDen här sorteringsövningen är ett av våra försök att hitta meningsfulla aktiviteter till alla barn. Vi sorterar här efter form.

 "Sortera hjälper barnen att strukturera sin verklighet och leder till upptäckter av föremåls egenskaper och relation till varandra" (Citat ur små barns matematik, NCM)