sidor

torsdag 27 oktober 2016

Samling med lite av varje!


Här ser ni exempel på samlingen som innehåller lite av allt. 


Anpassningar:
Alla barn har varsin stol att sitta på med bestämda platser, allt för att minska valen eftersom valen ofta tar massor av energi.
Samlingens innehåll visas tydligt upp på en anslagstavla, där vi byggt upp sektioner från vänster till höger. Så barnen direkt får se innehåll och hur lång samlingen förväntas vara. Uppbyggnaden/strukturen och innehållet varierar ju efter vilken barngrupp vi har men just nu innehåller den dessa sektioner:

1.Vi startar med vilken veckodag och dagens aktivitet och eventuellt väder.

2. Sen kollar vi vilka som är här och sätter upp foto med namn på tavlan så man tydligt ser även vilka som är sjuka och lediga.

3. Sen varierar vi innehållet och längden på samlingen mellan:
Docka med vilka kläder vi ska ha på ute eller,
Ljud,
Sång,
Ramsa,
Språklåda,
Tema.
Ibland har vi bara en av dessa ibland har vi fler allt beroende på dagsform och behov i barngruppen. Har vi tex barn med väldigt kort uthållighet så tar vi färre sektioner under punkt 3.
4. Sen avslutar vi samlingen med ramsan: Snipp snapp snut så var samlingen slut!

Med den här strukturen kan vi variera innehållet efter barnens intressen, årstidsväxlingar, teman osv utan att göra för stora förändringar och göra samlingen tillgänglig för fler barn.
Se i tidigare inlägg hur vi tänker kring samlingar.


#förskola #samling #delaktighet#anpassningar#enförskolaföralla#tydlighetochstruktur#tydliggörande#tillgänglighet

SångsamlingHär ser ni exempel på vår sångsamling. 🎶


Vi har alltid med oss en väska med sångkort och tillhörande konkreta föremål till varje sång. Väskan är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet/sånger men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt.
Vi startar alltid med samma startsång och avslutar alltid med en speciell slutsång, för att ge en tydlig början och slut, däremellan varierar vi sångerna utifrån årstider, högtider, intressen i barngruppen, teman osv... I den här samlingen försöker vi minimera prat och bara köra på så fler kan vara med utan att tappa fokus.


Mattorna ger en tydlig förväntan om vart jag ska sitta. Mattorna använder vi i fler situationer så barnen slipper lägga energi på ytterligare en sak och därmed blir mer delaktiga i den tänkta aktiviteten.
Se tidigare inlägg om ni vill veta mer om hur vi tänker kring samlingar.


#förskola#skola#enförskolaföralla#samling#sångsamling#delaktighet