sidor

onsdag 13 december 2017

Tänkvärt!Vårt jobb är att möta alla barn där de befinner sig utvecklingsmässigt och utmana där, oavsett om de "flyger högt eller lågt".
Ur skollagen:
”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen".
Inte lätt men vårt mål!

#förskola#enförskolaföralla#skola#förhållningssätt#minions#olikaärbra#påvägfärdigheter#unik#citat#qoutes #