sidor

måndag 29 januari 2018

Tänkvärt!Vem bestämmer vad som är normalt?

Sensorisk lek
Vi har i vår strävan efter att hitta meningsfulla och utmanande aktiviteter/lekar/material till alla barn sett att känsellek lockar många barn. Här har vi använt vanligt matris som vi presenterat på lite olika sätt beroende på individuella intressen. Vi har färgat riset med olika hushållsfärger. Det kan användas på många olika sätt tex känna, hälla i, hälla ur, mäta osv. 

"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter". (Lpfö-98/16)

#förskola#enförskolaföralla #olikamaterial#känsel#känsellek#barnsinflytande#meningsfullaaktiviteter #matematikiförskolan#matematik#mäta#lustattlära#sensory#sensoryplay