sidor

torsdag 14 april 2016

Magnetbokstäver

Här är ett försök att utveckla leken med de klassiska magnetbokstäverna. Vi har kort på de färdiga orden och bild till.


Läroplan för förskolan

Förskolan ska sträva efter att alla barn:

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, 

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa


#förskola#skola #lpfö#byggapåintresse#meningsfullhet#bokstäver#läsochskriv#

Sång: Vi gick in i en affär...

Att göra sång och musik mer tillgänglig för alla. Här har vi klassikern Vi gick in i en affär sa goddag vad har ni här... Konkreta föremål för att få hjälp att hålla fokus och öka förståelsen.
#förskola #lpfö#hållafokus #delaktighet#tillgänglighet#sång#musik

fredag 1 april 2016

Världsautismdagen 2016Idag uppmärksammar vi världsautismdagen😊

"Världsautismdagen infaller varje år den 2 april. En dag som uppmärksammas världen runt med intentionen att öka medvenhet och förståelse för personer med autism. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling i december 2007"
(Lånade bilder)

#autism#världsautismdagen#världsautismdagen2016#worldautismawarenessday#uppmärksammaautism #gillaolika#annorlundaärbra #annorlundaärroligt#olikaärbra