sidor

måndag 30 maj 2016

Leklåda: MagneterFör att inbjuda till lek och upprätthålla den så jobbar vi mycket med leklådor. Leklådorna uppskattas av många men fyller mest sin funktion bland barn som har svårigheter med fantasi. Vi bygger bla innehållet till leklådorna på intresse. Här har vi vår magnetlåda.
Nytt inslag i leklådan är piprensare i burken som också är magnetiska.

Vi har även med en pratkarta som bildstöd för kommunikationen till leken.

Bildstöd/pekkarta

förskola#lpfö#byggapåintresse #barnsinflytande#leklåda#bildstöd#teknik#magneter


fredag 27 maj 2016

Tänkvärt...


FavoritCitat av Ross W Greene.


 "Barn gör så gott de kan. När de inte kan bättre måste vi komma på varför, så att vi kan hjälpa dem!"


#förskola#lpfö#barngörsågottdekan#rosswgreene#explosivabarn#tänkvärt#bemötande#förhållningssätt


Tänkvärt...


"Det behövs olika sorters vägar i naturen för att nå målet. 


Tänk om det vore lika självklart att människors vägar till målet ser olika ut..."


#lpfö#liknelser#förskola#pedagogiskatankar#tänkvärt#olikavägartillmålet#tänkautanförboxen #olikheter#barnslärande#specialpedagogik

Tankens kraft...Vår upplevelse är: 


"Att tänka att barnen möts av utmaningar på vägen till lärande istället för att tänka att de har svårigheter med inlärning gör att bemötandet blir annorlunda"...


#förskola #lpfö#förhållningssätt#bemötande #utmaning#tänkvärt#tankenskraft#lärande

Eget arbete


  • Eget arbete. 


  • Vi har ofta barn som går sitt förskoleklassår hos oss och då har de mer eget arbete/skolförberedande individanpassade uppgifter. Dels för att träna in ett arbetssätt/metod och dels för att hitta utvecklande och meningsfulla aktiviteter. Men alla barn som visar intresse och eller har behov av mer strukturerade/tydliga aktiviteter får liknande anpassade uppgifter. 


  • Innehållet i uppgifterna varierar och är som sagt individanpassat, det kan vara allt från sortering, lägg lika(matcha), pussel, bokstäver, siffror, färg, form, bygga lego efter ritning, pärla efter mönster osv. Men gemensamt är att det ska vara tydligt vad som förväntas och vad som ska göras så att barnen känner att de lyckas. Oftast jobbar vi igenom uppgifterna 1-1 först, dvs ett barn och en vuxen.
    Som stöd har barnen en arbetsordning som utgår från deras intresse. Exempel på arbetsordningar ses ovan, bilen, katten, Pippi och mario.


  • På arbetsordningen sätter vi en bild och på uppgiften samma bild, barnet tar bilden från arbetsordningen och matchar ihop med uppgiften, tar uppgiften och gör den tar nästa bild på arbetsordningen och matchar med nästa uppgift osv. När alla bilder är slut så är uppgifterna slut. Tydlig och klar förväntan om hur mycket och hur länge man ska jobba.


  • En arbetsordning ökar självständigheten, hjälp att se sammanhang, hjälp att föra över erfarenheter från en situation till en annan, ger en tydlig början och slut, hjälp att organisera osv...


  • #förskola#förskoleklass#lpfö#meningsfullaaktiviteter#egetarbete#självständigtarbete#hjälpmedel#arbetsordning#individanpassning#tydlighetochstruktur #byggapåintresse#barnsinflytande #utvecklingochlärande
Tema: Halvan och räddningstjänsten


Tema: Halvan och räddningstjänsten.


Vi bygger våra temaarbeten/projekt på sånt som intresserar barnen och som vi fångat upp med hjälp av observationer och samtal i barngruppen innan och under tiden av det pågående temat. Vi tänker att temat ska vara konkret, tydligt, inspirerande, motiverande och att det är viktigt att anpassa för de barn som lär sig på alternativa sätt och inte alltid lär genom lek och i samspel med andra. 

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande" (lpfö-98/10)

Under några inlägg har vi delat bilder från Halvan och räddningstjänsten som vi jobbade med för några år sedan. Vi avslutade temat med ett studiebesök på polisstationen för att uppleva/befästa det vi lärt oss under temaperioden. 

👮🏻👷🏾🚔🚑🚒#förskola#lpfö#tema#projekt#halvan#meningsfullhet #byggapåintresse#räddningstjänsten #polis#studiebesök


Tema: Halvan och räddningstjänsten


Tema: Halvan och räddningstjänsten.


Här är några uppgifter som vi gjort iordning utifrån temat till de barn som jobbade med "eget arbete". Vill ni läsa mer om hur vi jobbar med det läs det här. Men uppgifterna går ju använda på fler sätt tex liggandes i "pusselhyllan", när man väntar på något osv. Här är det olika sorters matchauppgifter, para ihop yrkesman med räddningstjänstfordon, vilken stege passar bäst när man släcker elden...

#förskola#lpfö#utvecklingochlärande#halvan#matcha#uppgifter#vadhörihop

Tema: Halvan och räddningstjänstenTema: Halvan och räddningstjänsten.


Vi gick på vägmärkesjakt i närmiljön runt kvarteret. Barnen letade vägmärken och varje gång de hittade ett fick de fylla i statistik över vilken form vägmärket hade.
Vi förberedde och förklarade hur vi skulle gå till väga och diskuterade runt ämnet med hjälp av småbilar och mini vägmärkesskyltar.


#Förskola #lpfö#geometri#statistik#vägmärken#närmiljö#trafik#utvecklingochlärande

Tema: Halvan och räddningstjänsten


Tema: Halvan och räddningstjänsten.


För att utveckla leken och skapa intresse för att leka ambulans och polislek fick barnen tillverka egna körkort och stetoskop. Detta skapande visade sig bli en oerhörd tillgång i leken och skapade många bra lek och lärtillfällen.


#Förskola #lpfö#lek#konkretmaterial#meningsfullhet #tillgänglighet#


torsdag 26 maj 2016

Tema: Halvan och räddningstjänsten


Tema: Halvan och räddningstjänsten.


Vi tänker att de aktiviteterna vi gör på förskolan ska vara tydliga och ha en struktur som gör att barnen känner igen sig och vet vad som förväntas. 
Här är vår Halvansångsamling, den har samma struktur som vår "vanliga" sångsamling. I väskan finns sångkort och tillhörande konkreta föremål till varje sång. Väskan är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet/sånger men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt.
Mattorna ger en tydlig förväntan om vart jag ska sitta. Mattorna använder vi i fler situationer så barnen slipper lägga energi på ytterligare en sak och därmed blir mer delaktiga i den tänkta aktiviteten.
Den sången som visas är en omskriven version av jag hade en gång en båt, tanken med den var att få in och jobba med lägesord på ett tydligt sätt. 
Vi rytmklappade även olika sorters ord som kan tänkas öka barnens begreppsvärld och som hör ihop med temat tex sjuk, stetoskop, 112, ambulans, polis osv.


#Förskola#lpfö#sångsamling#halvan#lägesord#sjunga#meningsfullhet#tillgänglighet#konkretmaterial#


Tema: Halvan och räddningstjänsten


Tema: Halvan och räddningstjänsten.


Här jobbar vi med finmotorik kopplat till temat. En del barn tränar finmotoriken automatiskt en del behöver mer specifika övningar som bygger på intresse för att bli motiverade. 


#förskola#förskoleklass#lpfö#finmotorik#Halvan#vilkahörihop


Tema: Halvan och räddningstjänstenTema: Halvan och räddningstjänsten.


Lek: Gömma nyckel fast omgjord till gömma tjuvarna. Tydliggörandet i denna lek är att den som letar får ha en polismössa på sig och tjuvarna vi gömmer lånade vi från Pippi Långstrumpleklådan. Konkret material gör att leken blir mer tillgänglig/förstålig.


#förskola#lpfö#halvan#tillgänglighet#lek#konkretmaterial#tydliggörande#gömmanyckel#tjuvochpolis