sidor

tisdag 21 mars 2017

Studiepaket från SPSM: AKK


Vi fortsätter med AKK och ett tips på ett kostnadsfritt studiepaket från spsm och just alternativ kommunikation.
Kan göras enskilt eller i grupp/arbetslaget. Här hittar ni länken  till akkpaketet.

#förskola#skola#akk#alternativkommunikation#spsm#studiepaket#allasrätttillkommunikation


Föreläsningstips: Rätten till kommunikation!


Ytterligare tips på en föreläsning om bl.a. Akk (alternativ kommunikation) på ur.se med Gunilla Thunberg, logoped på Dart. Hon är även förälder till Alfred som har autism och utvecklingsstörning. Gunilla brinner för allas rätt till kommunikation och är med i många olika projekt för att öka kunskapen kring detta. Föreläsningen tar upp mer av inläggen nedan.

Här har ni direktlänken till föreläsningen.


#förskola#skola#lss#akk#bildersomstöd#teckensomstöd#kommunikation#logoped#utvecklingochlärande #dart#gunillathunberg#ur.se#allasrätttillkommunikation


Rätten att kommunicera!


Rätten till kommunikation:


Dart har översatt och skapat ett bildstöd om människors rättigheter till kommunikation. (Skapat av amerikanska logopedförbundet och olika intresseföreningar)
Dessa rättigheter tas bl.a. upp i barnkonventionen (som blir lag nästa år) och FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. 


Tex i Barnkonventionen tar man upp rätten till kommunikation i artiklarna om bl.a. Inflytande, information, lika värde, må bra.


FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning tar bla upp:
-att kommunikationen måste anpassas.
-att akk(alternativ kommunikation) också räknas som kommunikation inte bara tal.
-att användning av akk ska befrämjas.
-att det ska finnas kunskap om akk i alla skolformer osv.


Läs mer och Se bilden närmre på:
http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/Ratten_att_kommunicera_bildversion.pdf


#förskola#skola#språk#kommunikation#akk#alternativkommunikation#bildstöd#takk#gakk#allasrätttillkommunikation#logoped#barnkonventionen#fnkonventionenomrättigheterförpersonermedfunktionshinder#dart

Rocka sockorna!Idag rockar vi sockorna för allas lika värde!
Rocka med oss! 😀#rockasockorna#rockasockorna2017#allaslikavärde#olikaärbra#olikheter#21mars2017#hyllaolikheter#rättattvaradenmanär