sidor

måndag 30 januari 2017

Tänkvärt!


Tänkvärt! 


#förskola#enförskolaföralla#skola#bemötande#förhållningssätt#barngörsågottdekan#tänkvärt#pedagogiskacitat#citat#quote


Motorikkuddar!


För att få stöd under tex vilan, när vi läser bok, ser på film osv så kan en kudde med massor av motoriska aktiviteter att plocka med lugna, minska stress och hjälpa till att hålla fokus osv. Vi har sytt fast olika sorters band, knappar, hårspännen, sjalar, pärlor, dragkedjor, prasseltyg, fransar osv.


#förskola#enförskolaföralla#plockkudde#känsel#taktil#hållafokus#avslappning#lugn#motorik

Förvaring!

Bakom kulisserna😊
Såhär förvarar vi endel våra pekprat/pratkartor. De här är de vi använder mest och då vill vi ha dem lättillgängligt och nära till hands. Här är vår pekpratebok där de flesta av förskolans olika aktiviteter finns med i, tex lek, skog, musik, rörelse, spelstunden, skapande osv...
Pekprat/pekkartor/Samtalskarta= En form av Bildkartor som både pedagoger och barn använder oss av för att förstärka talet med.
Tillverkad i programmet inprint och delvis hämtad här.
Men man kan göra liknande i gratisprogrammet bildstod.se

Tidningsstället är köpt på Ikea.

#inprint
#bilder #visuelltstöd #pekprat#kommunikativmiljö#kommunikationskarta#förstärkataletmedbilder#alternativkommunikation#görasigförstådd #hjälpmedel#anpassningar #pedagogik#funktionsnedsättning#tydliggörandepedagogik #förskola#akk #flerspråkig #lpfö98

Språklåda: Bokstavsramsor!


Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen.
I den här språklådan fiskar vi bokstavsramsor. 

Lär mer här om hur vi använder här.
Hittade inte länken där vi hämtat hem våra ramsor men Marias lekrum har något liknande här.


#förskola#lpfö#språklåda#språkutveckling#begreppsbildning#bokstäver#tillgänglighet #ramsor#leka#enförskolaföralla

Bildstödsjojo!


Nu har vi uppdaterat våra bildstödsjojos med bilder på de vanligaste känslorna. Detta för att få stöd och öka förståelse i att bekräfta känslorna som barnen upplever i vardagen genom att peka/visa samtidigt som vi benämner känslan.

Vi har visat dessa bildjojosar i ett tidigare inlägg och då beskrev vi de såhär:

Ett sätt att ge barnen stöd och underlätta i vardagen är att ha bildstöd i många situationer. Vi minskar då stress och ökar chansen att barnen förstår vad som förväntas och kan därmed tillgodogöra sig omvärlden mer. Alla pedagoger har med sig varsin jojo i det dagliga arbetet med de vanligaste orden/aktiviteter på som vi använder under dagen. 


#kommunikation #bildstöd#kognitivtstöd #förskola#tydliggörandepedagogik #hjälpmedel#anpassningar #delaktighet#skapasammanhang#barnsinflytande#känslor#bekräftakänslor


Rörelsesamling!


Här ser ni exempel på vår rörelsesamling:

Vi har alltid med oss en låda med olika "uppdrag/aktiviteter och tillhörande konkreta föremål till varje samling. Lådan är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet/rörelsestunden men ändå ha samma struktur.
Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation.
Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Här ser ni vår rörelsesamling med Babblarna, kortena är hämtade/lånade från facebookgruppen Marias lekrum som har massor av bra material. Här hittar ni även hennes blogg.

Mattorna ger en tydlig förväntan om vart jag ska sitta/stå. Mattorna använder vi i fler situationer, barnen slipper lägga energi på ytterligare en sak och därmed blir mer delaktiga i den tänkta aktiviteten.
Se tidigare inlägg om ni vill veta hur vi tänker kring samlingar.


#förskola #enförskolaföralla#samling#rörelse#rörelsesamling#delaktighet#anpassningar#babblarna#bobbo#bibbi#diddi#doddo#babba#dadda


Tänkvärt!


#förskola#skola#enförskolaföralla#lärande#tillgänglighet#ignacioestrada#tänkvärt#pedagogiskacitat

Språklådesamling!Här är ex på vår språklådesamling:
Vi har alltid med oss en språklåda med tillhörande konkreta föremål till varje låda
Lådan är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Se exempel på språklådor i tidigare inlägg.

Vi brukar sitta i soffan och förbereder genom att lägga ut kort på barnen där de ska sitta. Korten ger en tydlig förväntan om vart jag ska sitta. Korten använder vi i fler situationer, barnen slipper då lägga energi på ytterligare en sak och därmed blir mer delaktiga i den tänkta aktiviteten.

Läs vidare här om hur vi tänker kring samlingar.


#förskola#samling#delaktighet#språklåda

Poddtips!Mycket bra podavsnitt! Hjärnpodden med Kristina Bähr, avsnitt 37. Lyssna här.

Såhär beskriver Kristina själv sitt avsnitt:
I detta avsnitt pratar Selma och jag om små barns utveckling (förskolebarn) och hur utredning av utvecklingsavvikelser kan gagna barnens utveckling inför skolstart.

Vilka barn handlar det om?

Går det att se om ett barn har autismspektrumsvårigheter när barnet är litet?

Är det värt att undersöka barnet tidigt eller ska man vänta?

Selma och jag pratar även sjukvårdsorganisation, samordning av olika huvudmän och hur utredningar och diagnostik kräver en modernare sjukvårdsorganisation för att möta patientgruppers behov. Utveckling av diagnostik och kunskap om olika behandlingsformer ökar och kräver bättre samarbete för att nå fram till de som behöver stödet.


#förskola#förskolebarn#enförskolaföralla#diagnoser#npf#byggalärandepåstyrkor#sestyrkor#nätverk#samarbete#hjärnpodden

torsdag 19 januari 2017

Skapande: Snöflingor, pärlplatta!Här skapar vi snöflingor, anpassningen här är att vi målat mönstret direkt på pärlplattan för att göra pärlandet tillgängligt för fler. 
Läs nedan hur vi tänker kring skapande i övrigt:

Att skapa/pyssla kan vara en lustfylld aktivitet men om man inte vet vad som förväntas eller vad det ska bli (föreställningsförmåga) så kan det bli en aktivitet som man väljer bort,låter bli. Vi brukar jobba med tydliga förväntningar/mål tex bestämmt antal pärlor som ska pärlas på armbandet, eller en färdig modell/förebild av pysslet. Vi använder gärna förtydligande i form av bildstöd, siffror/antal osv
Endel har reagerat och kan tycka att det hämmar kreativiteten att ha en färdig modell/förebild men vi tänker att de barn som har kreativa idéer kan utveckla sitt skapande vid fler tillfällen medan de som har motigare inte får ta del av skapande överhuvudtaget om de inte får detta presenterat för sig. 

#förskola#skola#förskolaföralla#pärla#nabbipärlor#tillgänglinghet#meningsfullaaktiviteter#anpassningar#bildstöd#pekprat