sidor

onsdag 9 november 2016

Så här tänker vi kring leken...


Så här tänker vi kring leken.

Alla barn ska få möjlighet att utveckla sin lek på den nivå de befinner sig oavsett vilken biologisk ålder de har. Det innebär för oss pedagoger allt fån att stötta/lotsa sexåringen genom orsak-verkanlekar tex popupleksaker och bredvidlek till att guida treåringen som precis börjat leka rollekar osv.

Det är en väldigt varierande och spännande uppgift. Vi tänker att det är viktigt med närvarande pedagoger som fångar upp barnens signaler och intressen för att kunna locka och motivera till lek för de barn som upplever leken som svår, stressig och ogripbar och som tex pga av det väljer att gå undan och vara ensamma eller vandrar runt från lek till lek. Leken ska vara lustfylld och bygga på sånt som roar barnen.


För de barn som har svårt med den fria leken går vi in och anpassar för att den ska bli meningsfull. Hur vi anpassar kan se väldigt olika ut beroende på vilka behov barnen har men alltifrån:

  • Att skapa en nära relation och locka till samspel/ömsesidighet med humor/bus, gester, ljud, saker som intresserar, göra det som barnet gör just nu osv.
  • Att skapa sammanhang som är tydliga och hanterbara (tex. Avgränsa var vi ska leka, vad vi ska leka, med vem, anpassa gruppstorlek osv), 
  • Att styra upp leken (tex regellek), Att skapa inbjudande lekmiljöer som bygger på just det barnets intressen (tex dinosaurievärld, bilhörna, affär osv), 
  • Att vara en guide och lotsa barnen genom leken (tex tillhandahåller material, ställa frågor, inta en roll som för leken framåt), 
  • Att anpassa material och leksaker så de passar till individen (tex om barnet har svårt med föreställningsförmåga tar vi fram leksaker som har en tydlig funktion som tex cykel, gunga, läggspel, pussel osv).
  • Att stötta de barn som behöver hjälp med alternativ kommunikation (tex tecken som stöd, bilder som stöd i form av pekprat och annan form av bildkommunikation). Se äldre inlägg om akk om du vill läsa mer om det.

Med jämna mellanrum utvärderar vi och tänker till när det är dags att backa eller öka stödet beroende på den takt leken och barnet utvecklas. En del barn behöver stöd i leken under kort period, en del behöver stöd under hela sin uppväxt.