sidor

måndag 25 januari 2016

Vila


Våra tankar kring vila:
Vi försöker tänka till vilka aktiviteter som tar mycket energi och lägga in och varva med aktiviteter för vila/återhämtning. Vila kan se väldigt olika ut beroende på vilket behov du har. Vilostunder kan behövas flera gånger under dagen det kan vara tex att leka med favoritleksaken, "läsa" tidning/bok/leksakskatalog, lyssna på saga, mysa i vita rummet, promenad osv.
Mitt på dagen har vi också olika former av vila det varierar beroende på vilka behov som finns i gruppen tex liggvila på madrass, sova i vagn, titta på film, sitta med ipaden, lyssna på saga, läsa saga osv. Just nu har vi tre vilor för att se till att alla barnen får en stunds återhämtning. 
Det blir lite trixigt med raster men helt klart värt det för barnen orkar med eftermiddagen på ett helt annat sätt om vilan upplevs som vila.


Sova i vagnen.

Liggvila på madrass till musik eller saga.


Filmvila, active board.


Exempel på vilostund, tidning/katalogläsning.

Ex. på vilostund, favoritsysselsättning tåg!

Bildstöd, tandsköterskan

Ibland kommer tandsköterskan på besök på förskolan och här är ett exempel på bildstöd till det. Ansiktet i vänstra hörnet kan man vid behov byta ut mot kort på barnet det gäller. Vi har använt gratisprogrammet: bildstod.se

Bildförvaring


Bakom kulisserna
Såhär förvarar vi våra bilder som vi samlat på oss genom åren som vi jobbat med bildstöd och tydliggörande pedagogik. I den här har vi mest kring lek och lekaktiviteter
Pryllådorna finns att köpa på tex Biltema, Claes olson, mekonomen osv.

fredag 15 januari 2016

Babblarspel med variation och anpassning

Babblarspel med variation och anpassning

Vi använder Babblarna som spelpjäser.
Vi har olika spelplaner anpassade efter behov och uthållighet.Vi upplevde att det blev mycket konflikter i valet av Babblarpjäs. För att underlätta/anpassa får barnen istället välja ett av de gula korten med babblarna på. Vi håller korten dolda så de inte ser vilken babblare det är på. Därmed får de fortfarande välja men de vet inte vilken babblare det blir och situationen blir mindre konfliktfylld och energin kan riktas mot att spela spelet istället.Varje färg på spelplanen representerar ett uppdrag.

Vi varierar uppdragen utifrån vilket behov och intressen barnen har, vilket tema vi har osv. Här visar vi uppdragskort från bla temat halvan och räddningstjänsten, träning av språkljuden. Vi har även kort med gåtor, rumsuppfattning, Munmotorik osv...


Uppdragskort: språkljud

Uppdragskort: Munmotorik, gåtor, kroppsuppfattning, rumsuppfattning.

Uppdragskort utifrån temat: Halvan och räddningstjänsten.


Vår erfarenhet...


Vår erfarenhet... 
Att få göra och utveckla något man är bra på och bygga på styrkor utvecklar ett barn mer än att "bara"träna på det som är svårt. Självkänslan stärks och tron på sig själv ökar och då klarar man mer och blir mer öppen för lärande.

fredag 8 januari 2016

Legobygge efter förebild/ritning
Individanpassat legobygge. Att hitta något som intresserar och motiverar barnen är avgörande för utveckling. Här tränar vi att bygga efter förebilder/ritning.
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Språklåda: En liten stund


Språklåda som bygger på boken En liten stund av Anna-Klara Tidholm.
Vi har sytt kaninerna och klippt ut pannkakor i filttyg.Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen.Läs mer här om hur vi tänker och jobbar med språklådor.