sidor

måndag 13 februari 2017

Tips! Föreläsning: Lågaffektivt bemötande

Föreläsningstips på ur.se, lågaffektiv teori och metod del 1 och 2.


Del 1


Del 2


Bo Hejlskov Elv'en föreläser utifrån sin bok: problemskapande beteenden vid utvecklingsmässigt funktionshinder.
Bo har även skrivit bl.a., barn som bråkar, Beteendeproblem i skolan osv.
När det vanliga inte fungerar, vad gör vi då?


#förskola#skola#bemötande#lågaffektivtbemötande #lågaffektivtförhållningssätt#anpassningar#vemägerproblemet#ansvar#metod#pedagogik#autism#npf

Skapande


Spinner vidare på förra inlägget om motorisk lek där vi beskrev att det är lättare att leka med saker som har en given funktion, detsamma tänker vi kring skapandet med en del barn. Vi ser att det är lättare att göra skapandet tillgängligt och mer meningsfullt för fler barn om det blir något utav skapandet, som här tex en larv. Dvs vi hjälper de barn som har svårt med föreställningsförmåga att få tillgång till skapandet där de annars ofta avstår pga detta.
I skapande situationen använder vi bildstöd/pratkarta som stöd för kommunikationen.


#förskola#meningsfullaaktiviteter#skapande#enförskolaföralla#tillgänglighet#pekprat#bildkommunikation #pratkarta#akk


Motorisk lek!


Motorisk lek:


"Det är oftast lättare för barn att leka med saker som har en given funktion, det vill säga där det framgår väldigt uppenbart vad man ska göra med saken. Många motoriska leksaker är konstruerade på detta sätt. En gunga förstår man ska användas att gunga på, en studsmatta ska man hoppa på och en cykel cyklar man på."
Citat ur: barn som väcker funderingar av Gunilla Gerland, Ulrika Aspeflo


Hängmattegungan har vi köpt på komikapp, studsmattan och våra cyklar kommer från lek och lär.


#förskola#enförskolaföralla#meningsfullaaktiviteter#lek#motorik#tydlighet#tydliggörande#gunga#cykla#studsmatta