sidor

onsdag 28 februari 2018

Språklåda: Ellen! Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen.

Den här språklådan bygger på boken: Ellens 123 av Catarina Kruusval. Vi har förenklat den och berättar den mer som en räkneramsa, samtidigt som vi konkret visar med hjälp av bildfigurerna vem det är som kommer och hur många de är. Bläddra åt sidan för att se fler bilder.