sidor

måndag 10 april 2017

Tänkvärt!"Att tänka på när det bara händer"


#förskola#skola#förhållningssätt#bemötande#hyss#emililönneberga#pedagogiskacitat#astridlindgren#intemedmening

Turtagning!


Här använder vi återvunnet material igen i syfte att hitta meningsfulla aktiviteter/lekar för alla. Vi har här en plocklåda gjord av en ikeaback och sakerna man lägger i backen kan varieras i massor.Fungerar bra att leka med ensam eller tillsammans med någon och då med tex turtagning som mål.


#förskola#meningsfullaaktiviteter#återvunnetmaterial#leka#turtagning#plocklåda#orsakverkan#utvecklingochlärande#leklåda#plockai#läggi

Turtagning!


Här använder vi återvunnet material igen i syfte att hitta meningsfulla aktiviteter/lekar för alla. Vi har här en toarullehållare med gardinstångsringar som används ungefär som en plocklåda fast man trär på istället för att plocka i. Fungerar bra att leka med ensam eller tillsammans med någon och då med tex turtagning som mål.


#förskola#meningsfullaaktiviteter#återvunnetmaterial#leka#turtagning#toarullehållare#gardinringar#utvecklingochlärande

söndag 9 april 2017

Meningsfulla aktiviteter: Pettsson och findus, alfabetet, siffror, Bamse och han vänner!


Här visar vi hur vi har gjort olika sorters aktiviteter av återvunnet material (mjölkförpackningslock). 

Detta bl.a. för att bygga vidare på barnens intressen och därmed öka meningsfullheten så att leken utvecklas. 


Pettson och Findus

Bamse och hans vänner

Alfabetet och siffror 0-100

Alfabetet, matcha.


#förskola#lpfö#utvecklaleken#byggapåintresse#pettssonochfindus#läggspel#matcha#lägglika#meningsfullhet#mjölkförpackningslock#återvunnetmaterial#bamse#alfabetet