sidor

lördag 10 mars 2018

Tänkvärt!Att bli accepterad för den man är💚 Bild av Anna Grundberg.

#olikaärbra#olikheterberikar #olika#olikheter#allaslikavärde#attbliaccepteradfördenmanär

1 kommentar: