sidor

torsdag 10 maj 2018

DukaHär visar vi två sätt att göra dukning mer tillgänglig för fler barn med stöd av olika hjälpmedel. På den första bilden dukar barnen med hjälp av en mall där de matchar tallrik och bestick lika på lika och på den andra bilden har de hjälp av en bild där de ser hur de ska göra. Detta för att hjälpa barnen med bl.a. arbetsminne samt att bli delaktiga men även ett led i att bli självständiga.
  • ----------------------------------------------------
    När vi pratar om Hjälpmedel så menar vi:

    Att hjälpmedlen ska kompensera när något är svårt (kognitiva svårigheter). Vi tänker att ett hjälpmedel inte ska ha något annat syfte än just vara ett hjälpmedel, utan målet är att det fungerar. Fungerar det inte så är det vi pedagoger som tänkt/valt fel hjälpmedel eller presenterat det fel så det inte blir begripligt för barnet. 
    Det är viktigt att vi vet vad hjälpmedlet ska kompensera, för att kunna hjälpa barnet tex bildschema kompenserar bla en svårighet i att se sammanhang/föreställa sig vad som ska hända, för om inte vi ser vitsen i att använda hjälpmedel kommer inte barnen att göra det för det är vi som måste lära dem hur de ska använda sitt hjälpmedel. 
    Målet med hjälpmedel är olika och väldigt individuellt, det kan tex vara att bli så självständig som möjligt och få inflytande över sin egen situation, förstå vad som ska hända, hjälp att hantera förändringar, stöd i övergångar osv 

  • #förskola #enförskolaföralla #lpfö9810#hjälpmedel#bildstöd#dukning#duka#självständighet#delaktig#matematik#matematikiförskolan

1 kommentar: