sidor

onsdag 16 maj 2018

Hjälpmedel, mat!


Andra hjälpmedel vid maten för barn som har motoriska utmaningar kan vara olika sorters bestick som är greppvänliga samt en sarg till tallriken som gör det lättare att få upp maten från tallriken. Allt för att öka självständighet.
Dessa hjälpmedel kan man få utskrivet om man är inskriven på BUP (barn och ungdomspsykiatrin) eller BUH (barn och ungdomshabilitering) Annars kan man köpa dem på varsam eller komikapp. 

#förskola#hjälpmedel#delaktighet#självständighet#varsam#komikapp#underlättavardagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar